Universidades

Llamar barato
Llamar barato al extranjero
  • Grau de Continguts Digitals Interactius

    Els nostres alumnes aprendran a conceptualitzar, dissenyar, produir i gestionar Videojocs i Serious Games, els també anomenats Jocs Aplicats. Sempre pensant en tot l-abast de mercat possible i per tant orientant-ho a tota disciplina final.